Auteursrecht

 

Gegevensbescherming en uitsluiting van aansprakelijkheid

De lay-out van de homepage de gebruikte afbeeldingen en foto’s, verzameling als ook enkele bijdragen zijn auteurs rechterlijk beschermd. Alle rechten ook de fotomechanische weergaven de reproductie, vermenigvuldiging en verspreiding door bijzondere handelswijze bijv. datagegevens, datanetwerken enz.) ook gedeeltelijk is voorbehouden aan Hayoun Deutschland.

 

 Gegevensbescherming

Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat van invoer van persoonlijke data (e-mail, namen, adressen) gebeurd dit vrijwillig. Hayoun Vertriebs GmbH  verklaard uitdrukkelijk deze data niet aan derden te zullen verstrekken. 

Hayoun Vertriebs GmbH streeft er naar uw web-aanbod steeds actueel en inhoudelijk juist en volledig aan te bieden. Des al niet te min is het voorkomen van fouten niet volledig uit te sluiten.

Hayoun Vertriebs GmbH neemt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, inhoudelijke juistheid als ook de volledigheid voor de in het web-aanbod gebruikte informatie, tenzij fouten opzettelijk of door grove nalatigheid zijn opgenomen. Betrekking hebbende op eventuele schade van materiele of ideële aard van derden die door gebruikmaking van dit web-aanbod veroorzaakt zijn geworden.

 

Externe verwijzingen en links

Met het vonnis van 12 mei 1998 heeft de LG van Hamburg besloten dat men door het uitbrengen van een link, ook inhoudelijk verantwoordelijk is voor de gelinkte site. Dit kan, vlg. uitspraak van het LG, alleen voorkomen worden indien men zich uitdrukkelijk distantieert van de inhoud.

Zijn er op onze sites links gelegd naar sites op het internet welke qua inhoud en actualiteit niet binnen de invloedssfeer van Hayoun passen dan geldt voor al deze links;

Hayoun Vertriebs GmbH heeft geen invloed op ontstaan, vorming en inhoud van vreemde Internetsites.

Hayoun distantieert zich van alle onbekende inhouden als ook op externe sites een link gezet wordt.

Deze verklaring geldt voor alle op onze homepage aangegeven links en voor alle inhouden van de sites naar welke de bij ons aangemelde banners en links voeren.

 

Rechtsgeldigheid 

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is deel van het internetaanbod van Hayoun Vertriebs GmbH. Indien formuleringen of delen van de tekst de geldende rechtspositie niet meer overeenstemmen zo blijven de overige.

 

Privacy & Security

Das Layout der Homepage, die verwendeten Grafiken und Bilder, die Sammlung sowie einzelnen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der fotomechanischen Wiedergabe, der Vervielfältigung und der Verbreitung mittels besonderer Verfahren (zum Beispiel Datenverarbeitung, Datenträger und Datennetze), auch teilweise, behält sich die Hayoun Vertriebs GmbH vor.

Kleve, den 20.6.2018