Gratis Retour en Teruggave

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden Deze termijn is wettelijk bepaald voor verkoop of afstand. Echter, bij HAYOUN doen we er alles aan om deze service ook gratis aan te bieden aan onze klanten. We vragen u enkel een verklaring af te leggen dat u het origineel verpakte gouterende niet heeft gebruikt en dus het product legitiem terugbezorgd aan ons.

Annuleringsrecht

 U heeft het recht binnen veertien dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te annuleren. De annuleringstermijn bedraagt veertien dagen van af de dag dat U of een door U benoemde derde die niet de bevorderde is, de goederen in ontvangst heeft genomen. Om het recht van annulering toe te passen, moet u ons (Hayoun Vertriebs GmbH, Lärchenstr. 6, D 47533 Kleve, Tel. 0049 2826 9189270 Fax 0049 2826 91892712, mail: info@hayoun.eu) d.m.v. .een verklaring (bijv. een door de post verstuurde brief, een fax of e-mail) informeren over uw besluit tot annulering. U kunt daarvoor het bijgevoegde annuleringsformulier gebruiken, dat echter niet bindend is. Met inachtneming van de annuleringstermijn is het voldoende als u de verklaring van annulering voor beëindiging van de termijn toestuurt.

Gevolgen van annulering

Als u de overeenkomst annuleert hebben wij u alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, inclusief leveringskosten (m.u.v. extra kosten die daar uit voort komen dat u een andere leveringswijze heeft gekozen als de door ons aangeboden gunstigste standaard-levering) direct doch op zijn laatst binnen veertien dagen aan u terugbetaald vanaf de dag dat uw verklaring van annulering bij ons ingegaan is.

Voor terugbetaling hanteren wij hetzelfde betaalmiddel als in gezet bij de oorspronkelijke transactie, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is, in geen geval zullen wij kosten berekenen bij terugbetaling. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen ontvangen hebben of u een bewijs kunt verstrekken van retourzending.

U heeft de goederen direct toch ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag dat u ons in kennis gesteld heeft van annulering, verzonden. Alleen dan geldt het recht van retour. Wij dragen de retourkosten. Voor een eventueel waardeverlies van de goederen word u alleen dan aansprakelijk gesteld nadat uit onderzoek is gebleken dat kwaliteit, hoedanigheid, aard van de goederen terug te voeren is op nalatigheid, niet gebruikelijke omgang.